ÚISAV: HPC klaster v rámci projektu SIVVP
Zaťaženie klastra - Hodinové sledovanie
Aktuálny stav
Denné sledovanie
Mesačné sledovanie (do 16.5.2018 bolo 100% = 624 CPU-jadier, do 22.11.2018 312, do 20.4.2020 336, do 16.12.2020 324, do 3.2.2021 300, teraz 288.