ÚISAV: HPC klaster v rámci projektu SIVVP

Registrácia používateľov

Hlavným cieľom SIVVP bolo zriadenie regionálnych superpočítačových a gridových centier na pracoviskách Slovenskej akadémie vied a slovenských univerzitách. Preto ÚISAV zabezpečoval kooperovaný prístup registrácie používateľov, ktorí mali záujem o pridelenie výpočtových zdrojov SIVVP resp. pracovať na našom klastri.
Presúvame HW klastra do cloudu, v ktorom je okrem iného možné spúšťať menšie výpočtové klastre.

Kontakt na ÚISAV HPC-tím: grid-admin.ui [at] sav.sk, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava

Registrácia používateľov cez ÚISAV:

 1. Ak ste z partnerských inštitúcií SIVVP, tak sa registrujte vo svojich domovských inštitúciách alebo nás kontaktujte emailom.
 2. Registráciu ostatných používateľov v rámci SIVVP podľa pravidiel spravuje Výpočtové stredisko SAV.
 3. Ak ste prvým žiadateľom z organizácie, ktorá ešte nie je u nás zaregistrovaná, prosím kontaktujte nás emailom.
 4. Iné využitie: nutná osobná konzultácia o možnostiach vzájomnej spolupráce resp. participácii na spoločnom projekte.

Postup registrácie používateľov cez ÚISAV:

 1. Nový používateľ posiela žiadosť o zriadenie prístupu na grid-admin.ui [at] sav.sk . Žiadosť obsahuje:
  • priezvisko a meno používateľa presne podľa osobných dokladov,
  • kontaktnú emailovú adresu používateľa,
  • kontaktný telefón používateľa,
  • verejný RSA/DSA kľúč: pomocou toho kľúča budeme overovať vašu totožnosť (typ súboru: .pub),
  • pracovisko,
  • účel použitia prístupu (napr. výskumný projekt),
  • priezvisko a meno zodpovedného nadriadeného (napr. vedúci projektu).
 2. Na zvolený email bude používateľovi poslaný mail s registračnými údajmi.
 3. Používateľove registračné detaily budú overené a bude mu vytvorené konto na výpočtových zdrojoch SIVVP. Potvrdenie schválenia spolu s ďalšími informáciami bude zaslané na používateľov email.

Postup k vygenerovaniu RSA/DSA kľúča

 • OS Linux/UNIX: použitím príkazu "ssh-keygen -b 2048 -t rsa"
 • OS Windows:
 • Dôležité: pošlite nám len verejný kľúč (t.j. súbor s koncovkou .pub). Privátny kľúč je len Váš, s nikým ho nezdieľajte. V prípade potreby a kvôli bezpečnosti vygenerujte nový pár kľúčov.