ÚISAV: HPC klaster v rámci projektu SIVVP
Zaťaženie klastra - Hodinové sledovanie
Aktuálny stav
Denné sledovanie
Mesačné sledovanie (do 16.5.2018 bolo 100% = 624 CPU-jadier a do 22.11.2018 312)